Friday, June 09, 2006

MANIFEST D´ECONOMISTES PEL NO


Manifest de Economistes pel NO [2006-06-08]

Davant el referèndum convocat per ratificar la proposta de nou Estatut de Catalunya, i en tant que economistes, empresaris, directius i professionals que compartim una profunda convicció catalanista i una voluntat renovadora, volem manifestar la nostra posició contrària a aquest Estatut perquè:

1. Consagra el mateix model de finançament que ha condemnat Catalunya a un espoli fiscal sistemàtic, inèdit en qualsevol economia desenvolupada: un dèficit estructural del 7,5% del PIB amb tendència a l'alça segons l'últim estudi encarregat per la Conselleria d'Economia l'any 2005.
El projecte de nou Estatut no garanteix cap augment de recursos la Generalitat renuncia a la negociació bilateral amb l'Estat, no es gestiona ni es recapta cap nou impost ni s'assumeixen noves capacitats normatives en matèria fiscal. Catalunya perpetua el model de negociació multilateral de 'café para todos' sense obtenir cap compromís de l'Estat de reduir el dèficit fiscal.

2. No garanteix més inversió de l'Estat a Catalunya.
Catalunya pateix un dèficit històric d'infraestructures que ha estat denunciat repetidament per la classe empresarial catalana. La proposta del Parlament de Catalunya exigia que l'Estat invertís en relació amb el pes econòmic que tingués Catalunya. El text finalment aprovat, a part de renunciar al compromís de l'Estat de compensar aquest 'dèficit històric', no garanteix més inversió. No només es limita el compromís de l'Estat a Catalunya a 7 anys -és a dir quan acabi el TGV i els fons europeus s'esgotin-, sinó que s'hi ha de descomptar el rescat de peatges i se n’exclou el Fons de Compensació Interterritorial, un fons que unilateralment determina l’Estat i que el Ministeri d’Economia ja ha avisat que creixerà d’una manera important. En conclusió, Catalunya podria acabar rebent fins i tot menys que el que rep ara.

3. Renuncia a moltes competències econòmiques previstes a la proposta del Parlament de Catalunya com a pròpies que considerem clau. Per exemple:
> Es perden les competències exclusives en agricultura, ramaderia i pesca i aprofitaments forestals, en la regulació de l’organització de les caixes d'estalvis i en la regulació i la gestió de les beques i ajuts a la formació universitària.
> Es perd capacitat de decisió a l’hora de determinar els transports interiors.
> No es demana l'acord previ de la Generalitat per a la integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament per Catalunya en línies o serveis d'àmbit superior.
> La Generalitat només informa (no codecideix) en matèria de ports i aeroports d’interès general.
4. No permetrà afrontar els nous reptes de l’economia catalana.
La globalització dels mercats, la immigració i l’envelliment de la població comporten greus dificultats per a sostenir l’Estat del Benestar. Aquest estatut no dóna instruments per a millorar els serveis socials bàsics com l’educació i la sanitat. A més, les nostres empreses han de competir en un entorn global on una educació de qualitat i unes bones infrastructures són imprescindibles. Aquests reptes requerien una major capacitat de gestió, un nou marc de relacions de Catalunya amb l'Estat i sobretot un nou model de finançament.

Per totes aquestes raons, i perquè no volem continuar renunciant a obtenir solucions reals durant els pròxims anys, manifestem el nostre rebuig a aquest estatut. Catalunya ha de negociar amb l’Estat un nou acord que respecti la voluntat del Parlament i el dret a la diferència. Per això votarem NO a aquest Estatut.

adhesions@economistespelno.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home